TELEFONY KOMÓRKOWE

Telefony

Telefony komórkowe stały się zjawiskiem powszechnym, trudno więc wyobrazić sobie komunikację inna, niż zapośredniczoną właśnie przez nowoczesne aparaty, naukowcy zwracają jednak uwagę, ze nagminne korzystanie z tego typu elementu może okazać się szkodliwe dla naszego zdrowia. Jak więc zapobiegać niebezpiecznemu promieniowaniu i w jaki sposób korzystać z aparatu?

Choć do tej pory nie udowodniono, że popularne komórki faktycznie są niebezpieczne, istnieją pewne przesłanki sugerujące konieczność zwrócenia większej uwagi na to, jak wykorzystujemy popularne medium komunikacyjne. Na podstawie badań przeprowadzonych przez szwedzkich lekarzy wykazano, że osoby, które korzystały z telefonów komórkowych ponad 10 lat znacznie częściej zapadały na nowotwory układu nerwowego i nerwu słuchowego, co może sugerować, że chodzenie z telefonem przy uchu może zwiększać ryzyko rozwinięcia się raka. W telefonach zamontowane są czujniki łączące się z antenami nadawczymi generującymi silne promieniowanie, dlatego powinniśmy chronić nasze organizmy przez taką ekspozycją, podobnie zresztą jak ma to miejsce w przypadku niebezpiecznych mikrofal, na działanie których najbardziej narażony jest delikatny mózg.

Najrozsądniej więc zrezygnować z rozmów telefonicznych w tłumie ludzi, a także skrócić czas połączenia do niezbędnego minimum. Jeżeli jednak musimy wykonywać długie telefony, postarajmy się regularnie przekładać aparat z jednej strony na drugą.

http://www.starterzy.pl/

Bezpieczeństwo

.................................................................................................

Radio samochodowe |

Artykuły